چاپ خبر
دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان برازنده مقدم یزد شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴
نمایشگاه کتاب
به مناسبت هفته کتاب خوانی نمایشگاه کتاب توسط دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم برگزار گردید.
 
به مناسبت هفته کتاب خوانی نمایشگاه کتاب توسط دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم برگزار گردید.
  
 
انتهای پیام/.