چاپ خبر
دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان برازنده مقدم یزد یکشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
تاييد سوابق تحصيلي
دانش آموزان عزيزبراي ثبت نام کنکور سراسري نياز به کد سوابق تحصيلي دارند.جهت دريافت کد سوابق تحصيلي به سامانه http://dipcode.medu.irمراجعه نموده وبا وارد کردن شماره دانش آموزي(کدملي)،کد منطقه (براي دانش آموزان برازنده مقدم4401مي باشد)،انتخاب مقطع متوسطه ،تاريخ تولد وحروف تصويروبا انتخاب گزينه ورود مشخصات فردي ونمرات نهايي را کنترل نموده ودرصورت صحيح بودن گزينه تاييد اطلاعات را زده وکد سوابق را دريافت نماييد.
انتهای پیام/.