با سلام

با توجه به درخواست دانش آموزان مبنی بر تغییر برخی اطلاعات وارد شده در فرم الکترونیکی ثبت نام لذا امکان آن فراهم گردید تا اطلاعاتی که نیاز به اصلاح دارد را برای ما ارسال نمایید. این قابلیت فقط تا تاریخ 20 شهریور ماه قابل دسترسی خواهد بود.

توجه: دقت شود که شیوه ی ارسال برای ویرایش مانند مثال های زیر باشد.

مثال1: نام یا نام خانوادگی به ——— تغییر یابد.

مثال2: تاریخ تولد به –/–/—- تغییر یابد.

مثال3: شماره تلفن به 09131111111 تغییر یابد.

توجه شود که در صورت نیاز به تغییر اطلاعات تصویری نیز میتوانید آن ها را برای ما ارسال نمایید.

سپاس