۱۴۰۱/۰۳/۰۲
  ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

پایه دهم

 

منطق

Rate this post منطق دهم دیماه۹۷
نمونه سوالات دهم ۲۱۰ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۰
 

هندسه

Rate this post هندسه۱ دیماه ۹۸ هندسه دهم خرداد ۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۹۶ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

نگارش

Rate this post نگارش۱ دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۲۲۱ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

فیزیک

۵/۵ - (۱ امتیاز) فیزیک دهم تجربی خرداد ۹۶ فیزیک دهم تجربی دیماه۹۸ فیزیک دهم ریاضی دیماه۹۸ فیزیک دهم تجربی خرداد ۹۸ فیزیک دهم ریاضی خرداد ۹۸  
نمونه سوالات دهم ۳۱۸ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

علوم و فنون ادبی

Rate this post فنون دهم دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۸۶ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

عربی زبان قرآن

Rate this post عربی دهم انسانی دیماه۹۸ عربی دهم تجربی و ریاضی دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۲۲۰ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

شیمی

۵/۵ - (۱ امتیاز) شیمی دهم دیماه۹۷ شیمی دهم دیماه۹۸ شیمی دهم خرداد ۹۸
نمونه سوالات دهم ۲۴۸ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

سواد رسانه ای

Rate this post سواد رسانه دیماه ۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۵۶ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

زیست شناسی

Rate this post زیست شناسی دهم دیماه۹۷ زیست شناسی دهم دیماه۹۸ زیست شناسی دهم خرداد ۹۸
نمونه سوالات دهم ۲۱۴ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

زبان انگلیسی

Rate this post زبان انگلیسی دهم دیماه۹۷ زبان انگلیسی دهم دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۷۶ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

ریاضی

Rate this post ریاضی وآمار دهم انسانی خرداد ۹۸ ریاضی و آمار دهم انسانی دیماه۹۷ ریاضی دهم انسانی دیماه۹۷ ریاضی دهم دیماه۹۸ ریاضی وآماردهم انسانی دیماه۹۸ ریاضی دهم خرداد ۹۸...
نمونه سوالات دهم ۳۷۲ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

تعلیمات دینی

Rate this post دینی دهم انسانی دیماه۹۸ دینی دهم ریاضی و تجربی دیماه ۹۸ دین و زندگی دهم انسانی خرداد ۹۸ دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی خرداد ۹۸...
نمونه سوالات دهم ۲۹۹ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

جغرافیا

Rate this post جغرافیای دهم نوبت اول دي۹۷ جغرافیای دهم دیماه۹۸ جغرافیای دهم انسانی خرداد۹۸ جغرافیای دهم خرداد۹۸
نمونه سوالات دهم ۱۳۸ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

تاریخ

Rate this post تاریخ دهم انسانی دیماه۹۷ تاریخ دهم دیماه۹۸
نمونه سوالات دهم ۹۳ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰
 

نمونه سوالات اقتصاد

Rate this post اقتصاد دهم دیماه۹۷ اقتصاد دیماه۹۸ اقتصاد دهم خرداد ۹۸
نمونه سوالات دهم ۸۹ بازدید انتظارقائم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۰