ارتباط با ما

 آدرس: یزد – میدان ابوالفضل(ع)، بلوار شهیدموحدین(جوکار)، بعد از حسینیه بزرگ خیرآباد
دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان برازنده مقدم
 تلفن تماس: 7212727-035
 فکس: 03537224756
کدپستی: 8947117715