با سلام و احترام

ضمن آرزوی سلامتی اعلام میدارد کلیه کادر اجرایی دبیرستان تا اواسط مرداد ماه هر هفته روز های دوشنبه و چهارشنبه در دبیرستان حضور خواهند داشت.